SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Organy spółdzielni

Zgodnie z § 62 Statutu Spółdzielni organami Spółdzielni są:

I. Walne Zgromadzenie

II. Rada Nadzorcza (kadencja 2017 - 2020)

Zbigniew Olesiak - przewodniczący
Jadwiga Ostrowska - zastępca przewodniczącego
Maria Biała-Cebula - sekretarz
Maciej Bandurski - członek
Bogdan Fil - członek
Tadeusz Kita - członek

Janina Kolarska

- członek

Halina Lenartowicz

- członek
Janusz Ryś  - członek ( od października 2018 r.)III. Zarząd

Feliks Kamienik - Prezes Zarządu
Andrzej Dykta - Zastępca Prezesa
Teresa Bryła - Członek Zarządu – Główny KsięgowyPodstawą prawną działalności Spółdzielni są następujące akty prawne:

ustawa „o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.  
ustawa „Prawo spółdzielcze” z dnia 16.09.1982r.  
Statut Spółdzielni  
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  
uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni  W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadzi działania i podejmuje decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 22,   77 43 107 37
Tel./fax: 77 409 14 20
e-mail: smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00