SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Zmiana opłat za wodę

DOTYCZY: INFORMACJI O PODWYŻCE CEN WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zmiana opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązująca od dnia 01.06.2019r., została dokonana na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WR.RET.070.120.2018.AR z dnia 10.05.2018r. tj. organu zatwierdzającego taryfy na wniosek przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych (w naszym przypadku AKWA Sp. z o.o. z/s w Nysie). 

Wody Polskie nie ustalają stawek, weryfikują natomiast zasadność kosztów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 22,   77 43 107 37
Tel./fax: 77 409 14 20
e-mail: smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00